I forbindelse med revision  af råderetten har lejere pr. 1. juli 2005 fået en mere vidtgående ret til at  ændre og forbedre deres bolig.

Princippet i råderetten er,  at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger for  at arbejdet bliver udført og finansieret.

Reglerne kan opdeles i 3  hovedtyper:

  • Råderet inden i  boligen
  • Råderet uden for  boligen
  • Kollektiv  råderet

Download vores råderetskatalog:

Råderetkatalog   Tillæg 1 råderetskatalog   Tillæg 2 råderetskatalog

Herunder finder du forskellige tegninger, som du kan bruge, hvis du skal rive vægge ned eller f.eks. bygge havestue eller overdækning. Du kan også få udleveret tegninger, samt få forklaring på spørgsmål i funktionærenes kontortid. Bemærk ingen tegninger er målfaste.

Plantegning for rækkehus, overdækning og skur: Tegning  

Plantegning for dobbelthus, overdækning:

Hustype B plan over overdækning 

Hustype C plan over overdækning

Byggefelter til overdækning og skur, dobbelthus: Byggefelt dobbelthuse

Tværsnit af overdækning:  Tværsnit

 

Vigtigt

Lokalplanskrav der gælder for bebyggelsen: uddrag-lokalplan-224-hjortekaer-nord-r1

Der er en del tegninger i lokalplanen.