Lastvogne må ikke parkeres inden for afdelingens område.  Campingvogne må ikke henstilles i perioden 1. oktober til 1. april. Der er  indrettet parkeringsplads for trailer bag vaskeriet.

Det er tilladt at parkere ved sin bolig på græsset hvor der er armeret.

Der er etableret parkeringspladser for enden af garage-anlægget, der er det kun tilladt at parkere i de opmærkede båse.

Man skal parkere tæt på hækken i sløjferne, så det er muligt for udrykningskøretøjer

samt græs og snerydnings materiel at komme forbi uhindret .