Haveaffald skal beboeren selv bortskaffe. Der er en udmærket  kommunal ordning, som man kan abonnere på.

Man køber en affaldscontainer og  abonnementet omfatter en ugentlig tømning hele året, bortset fra december,  januar og februar måneder.
Nærmere oplysninger kan fås på kontoret, hvor også tilmelding  til ordningen kan foretages.