Afdelingsbestyrelsen Varetager afdelingens daglige drift og vedligeholdelse. Den består (normalt) af fem medlemmer samt 2 suppleanter, der vælges blandt beboerne på det årlige medlemsmøde. Følgende er medlem af bestyrelsen :
  • Maria Buchardt(formand)
  • René Simonsen (kasserer)
  • Lone Lorentzen
  • Ulla Buchardt
  • Margit Topp
  • Birgitte Uhrenholdt (suppleant)
  • Jesper Due (suppleant)
Bestyrelsen og funktionærer kan kontaktes på mail : kontor@aab39.dk 

Ejendomsfunktionærer
  • René Christiansen
  • Henrik Lemming