dec 242011
 

Varmeudvalget holdt for nylig møde, og på dagsordenen var – som sædvanlig fristes man til at sige – først og fremmest E.On. Som tidligere nævnt her på aab39, så har E.On varslet  en nedsættelse af prisen på fjernvarme pr. 1. januar. Beregninger, som varmeudvalget har foretaget viser, at påstanden om prisnedsættelse ikke holder.

Der er kun tale om en meget minimal prisreduktion. Med et samlet varmeforbrug i afdelingen på 1,2 MWh pr. år, er nedsættelsen kun 50.000 kr. ud af en samlet regning på 3,1 mio kr., hvilket svarer til 1,5 pct.

Et andet forhold som E.On ikke omtaler er, at der i 2009 og 2010 hvert år er opbygget et underskud på 0,5 mio kr. pr. år, så vi nu skylder E.ON over 1 mio. kr. De nye priser vil således ikke kunne afbetale på gælden, og der opbygges formentlig et underskud af samme størrelse i 2012. Skulle vi undgå dette underskud på 0,5 mio. kr. skal MWh-prisen øges fra 1.525 Kr/MWh til 1.942 Kr/MWh.

Varmeudvalget har også talt med lokalavisen Det Grønne Område (DGO). Avisen har bragt en mindre notits om de høje priser i Hjortekær, men DGO vil ikke selv bearbejde materiale, avisen vil have et trykklart oplæg. Varmeudvalget laver nu et udkast til et læserbrev.

Varmeudvalget har kontakt til Lyngby-Taarbæk Kommune ang. vores fjernvarme, men desværre er afdelingens kontaktperson i kommunens Teknik- og Miljøudvalg blevet langtidssygemeldt. Kommunen har i øvrigt ikke egen repræsentant i E.ON’s betyrelse, så Lyngby-Taarbæk Kommunes indflydelse på E.On vil være meget indirekte.

Endelig forsøger varmeudvalget at arrangere et møde med E.On på direktionsniveau. Her vil varmeudvalget gennemgå regnskaberne fra sidste år for at kunne pege på økonomiske forhold der kan tages op overfor E.On og motivere en prisnedsættelse.

sep 202011
 

Lyngby, Hellerup, Fredensborg, Holte, Hørsholm og Helsingør er bare nogle af de byer, hvor der de seneste døgn har været masser af indbrud, heraf er adskillige af de mindst 22 indbrud begået af listetyve

Det oplyste Nordsjællands Politi lørdag overfor Det grønne Område.

I den forbindelse skriver Hjortekær Grundejerforening til sine medlemmer:

I Hjortekær har foreningen kendskab til mindst 5 indbrud inden for de sidste par uger. Senest denne lørdag morgen ca. kl. 05.00 har et medlem hørt uindbudte gæster omkring huset, medlemmet gav sig til kende, hvorefter de løb væk.

I den forbindelse vil vi påpege, at hvis vi skal uvæsenet til livs, så kræver det samarbejde med politiet. Hører eller ser man personer, der tilsyneladende har ulovlige hensigter, så skal man straks kontakte politiet. Er det akut, så skal man ringe 112.

Foreningen har spurgt politiet, om hvad reglerne er for at ringe 112: Svaret var, at ser man et indbrud eller personer der ulovligt er på ens ejendom, så kan man selvfølgelig ringe 112.

Desuden opfordrer politiet til at man tilmelder sig “Tryk Politi“, der er en gratis SMS-tjeneste, hvor politiet kan bede borgerne om hjælp.

Se også her: Stop Indbrud.