Bestyrelse & drift

 

Afdelingsbestyrelsen

Varetager afdelingens daglige drift og vedligeholdelse. Den består (normalt) af fem medlemmer samt 2 suppleanter, der vælges blandt beboerne på det årlige medlemsmøde.
Følgende er medlem af bestyrelsen :

  • Maria Buchardt(formand)
  • René Simonsen (kasserer)
  • Lone Lorentzen
  • Ulla Buchardt
  • Mette Christiansen 
  •  (suppleant)
  •  

Bestyrelsen og funktionærer kan kontaktes på mail : kontor@aab39.dk 

Ejendomsfunktionærer

  • René Christiansen
  • Lars Henkel
 Posted by at 10:29