Vejene

 

Kærparken og Bjælkevangen er private fællesveje, der  vedligeholdes af afdelingen. Højløkken og Vejporten er kommunale veje, som vedligeholdes  af kommunen.

 Posted by at 13:33