Medlemsmøde og Repræsentantskabsmøder

 

På det årlige møde aflægger bestyrelsen beretning om det forgangne år, som skal  godkendes på medlemsmødet. Samtidig aflægges regnskab for året og budget for næste år.
Medlemsmødet skal afholdes i slutningen af september. ( vedtaget medlemsmøde 2015)

Bestyrelsen, der består af fem medlemmer, som vælges på  medlemsmødet for 2 år ad gangen. 3 medlemmer er på valg det ene år og 2 det andet. Der er tilknyttet 2 suppleanter til bestyrelsen, hvoraf der er 1 på valg om året.
Se øvrige vedtægter §§ 31 – 36, som beskriver bestyrelsens  arbejde.

 

Referat medlemsmøde 24 o9 2014

Referat medlemsmøde 20 08 2015

Referat medlemsmøde 27 09 2016

 

Referat fra repræsentantskabsmøde 15 juni 2016

 Posted by at 13:27