Læs om afkøling af din fjernvarme

 Fjernvarme  Kommentarer lukket til Læs om afkøling af din fjernvarme
apr 172012
 

E.On har udgivet en brochure om bedre udnyttelse af fjernvarmen, og hvad beboerne selv kan gøre for at forbedre afkølingen. Afkølingen er vigtig, for den fortæller, hvor meget varme, du udnytter, og hvor meget varme der går til spilde.

Læs her: EON afkoelingsbrochure.

Energiaftale åbner for billigere varme i aab39

 Fjernvarme, Varme  Kommentarer lukket til Energiaftale åbner for billigere varme i aab39
apr 022012
 

Der er hjælp på vej til de nødlidende barmarksværker. Det er sådan et, der varmer vores afdeling op. I den energiaftale, som regeringen for nylig har indgået med en række af Folketingets partier, hedder det:

For at hjælpe de mindre, nødlidende barmarksværker, der kæmper med høje varmepriser, gennemføres ændring af reglerne, således at de 35 kraftvarmeværker med de højeste varmepriser ved dispensationsansøgning kan få lov til at installere en maksimalt 1 MW biomassefyret kedel til ren varmeproduktion.

Der åbnes altså for, at barmarksværkerne kan få lov at fyre med biomasse og, ikke som nu, er tvunget til at aftage den dyrere naturgas.

Hele energiaftalen kan læses her: Energiaftale 2012-2020

mar 212012
 

Ingeniør- og rådgivningsfirmaet Rambøll har lavet en rapport om ‘Små, dyre naturgasfyrede fjernvarmeværker’, som varmeudvalget anbefaler interesserede beboere at læse. På side 77 i rapporten er der et afsnit om aab39 og vores varme-situation.

Rapporten kan hentes her: Rambøll-rapport: Små, dyre naturgasfyrede fjernvarmeværker

feb 082012
 

– Vi har Danmarks dyreste fjernvarmepris. Ifølge Energitilsynet betaler vi fem gange så meget for fjernvarme, som den billigste fjernvarmekunde betaler for et tilsvarende hus.

Det siger Hans Klementsen til lokalavisen Det grønne Område, som er begyndt at interessere sig for de tårnhøje fjernvarmepriser i vores afdeling. Og det har åbenbart haft effekt, for borgmester Søren P. Rasmussen har ifølge avisen valgt at tage sagen op i Økonomiudvalget:

– Jeg er flere gange blevet kontaktet af borgere, der har kunnet berette om astronomiske varmeregninger. Ikke bare i Elementbyen, men også i Lundtofteparken og på Frederiksdalsvej, som også får varme fra E.ON, siger Søren P. Rasmussen, som vil kontakte politikerne på Christiansborg for at få dem til at se nærmere på E.Ons priser.

jan 072012
 
Varmeudvalget holdt for nylig møde. På dagsordenen var bl.a.:
  • læserbrev til Det Grønne Område er snart klar til publicering
  • der er underdækning i regnskabet med E.On, og vi skylder derfor ca. 1 mio. kr. E.Ons motiv for at opbygge underskud er uklart, og spørgsmålet skal tages op på et møde med E.On. Får vi ikke svar fra E.On, skal Energitilsynet kontaktes.
  • der er en uacceptabel høj underafkøling i en del varmeunits i afdelingen. Hvis det kommende fjernvarmenet opkræver “strafafgift” ved for lav afkøling (som de gør ved Holte Fjernvarme), skal det undersøges om den manglende afkøling skyldes en fejl i disse varmeunits der kan afhjælpes, således at beboerne stilles lige.
  • Jørn fra varmeudvalget har undersøgt produktionspriserne for et udvalg af EON’s anlæg. og opgørelsen viser, at der stor forskel på produktionsprisen på de enkelte anlæg, med Hjortekær og Slagslunde på en klar førsteplads.
  • tiden for beslutning om overtagelse af værket nærmer sig hastigt. En overgangs-løsning, hvor vi i eget regi kører videre med værket som et rent gasfyret anlæg, er en realistisk mulighed. Vi skal derfor have analyseret hvad denne løsning vil koste.
dec 242011
 

Hvordan skal vores boliger opvarmes i fremtiden? Hvad er årsagerne, og hvilke løsninger er der på problemerne med varmetab og ineffektiv energiudnyttelse? Kort sagt – hvilken fjernvarme-strategi anbefaler afdelingens varmeudvalg, at aab39 følger de næste par år?

Der er følgende fire punkter i strategien:

  1. Kontrakten med E.ON skal opsiges.
  2. Fjernvarme fra DTU-HF / Vestforbrænding ser ud til at være den mest realistiske og økonomisk attraktive løsning.
  3. Omkostningerne ved for lav nedkøling står ikke mål med omkostninger til forbedringstiltag.
  4. Varmeudvalgets arbejde er sat i bero, ind til der foreligger an afklaring omkring kommunens strategi og måske krav om fjernvarme i området.
dec 242011
 

Varmeudvalget holdt for nylig møde, og på dagsordenen var – som sædvanlig fristes man til at sige – først og fremmest E.On. Som tidligere nævnt her på aab39, så har E.On varslet  en nedsættelse af prisen på fjernvarme pr. 1. januar. Beregninger, som varmeudvalget har foretaget viser, at påstanden om prisnedsættelse ikke holder.

Der er kun tale om en meget minimal prisreduktion. Med et samlet varmeforbrug i afdelingen på 1,2 MWh pr. år, er nedsættelsen kun 50.000 kr. ud af en samlet regning på 3,1 mio kr., hvilket svarer til 1,5 pct.

Et andet forhold som E.On ikke omtaler er, at der i 2009 og 2010 hvert år er opbygget et underskud på 0,5 mio kr. pr. år, så vi nu skylder E.ON over 1 mio. kr. De nye priser vil således ikke kunne afbetale på gælden, og der opbygges formentlig et underskud af samme størrelse i 2012. Skulle vi undgå dette underskud på 0,5 mio. kr. skal MWh-prisen øges fra 1.525 Kr/MWh til 1.942 Kr/MWh.

Varmeudvalget har også talt med lokalavisen Det Grønne Område (DGO). Avisen har bragt en mindre notits om de høje priser i Hjortekær, men DGO vil ikke selv bearbejde materiale, avisen vil have et trykklart oplæg. Varmeudvalget laver nu et udkast til et læserbrev.

Varmeudvalget har kontakt til Lyngby-Taarbæk Kommune ang. vores fjernvarme, men desværre er afdelingens kontaktperson i kommunens Teknik- og Miljøudvalg blevet langtidssygemeldt. Kommunen har i øvrigt ikke egen repræsentant i E.ON’s betyrelse, så Lyngby-Taarbæk Kommunes indflydelse på E.On vil være meget indirekte.

Endelig forsøger varmeudvalget at arrangere et møde med E.On på direktionsniveau. Her vil varmeudvalget gennemgå regnskaberne fra sidste år for at kunne pege på økonomiske forhold der kan tages op overfor E.On og motivere en prisnedsættelse.

dec 012011
 

Den faste del af regningen for danske fjernvarmekunder er hos mange værker så høj, at det ikke kan betale sig for danskerne at isolere og forbedre deres boliger, så de bliver mere energivenlige. Det skriver TV2.dk på baggrund af tal fra Dansk Byggeri og Det økologiske Råd.

Ifølge Dansk Byggeri er årsagen bl.a., at værkerne pga. svingende energipriser er tilbøjelige til at have en høj fast pris for at sikre en stabil indtægt.

I vores afdeling, i aab39, synes det dog at være beboernes interesse for at installere brændeovne, som får E.On til at lægge en stadig større del af afgiften over på det faste ‘abonnement’.