AAB39

Kontortider

 Beboerinformation  Kommentarer lukket til Kontortider
okt 312018
 

 

Ejendomsfunktionsnærene har daglig kontortid for personlig og telefonisk henvendelse.

 

  • Mandag, onsdag og fredag fra kl. 7:30 til 8:00.
  • Tirsdag og torsdag fra kl. 12:30 til 13:00.

Telefon afdelingskontor 45 87 83 35

Mail til afdelingskontoret   kontor@aab39.dk

 

 

Bestyrelsen har kontortid for personlig henvendelse mellem 19:00-20:00 på nedenstående datoer.

 

                        

    Kontortider   2018

    Tirsdag den.

27 november

11 december

Kontortider   2019

8 januar

22 januar

5 februar

19 februar

5 marts

19 marts

2 april

16 april 

 

AAB afdeling 39

Afdelingsbestyrelsen

 

Ps: Referaterne fra bestyrelsesmøderne er tilgængelige på kontoret hvor beboere kan gennemse disse i kontortiden

 

 

 Posted by at 08:25

NYHEDER FRA AFDELINGEN

 Aktuelt  Kommentarer lukket til NYHEDER FRA AFDELINGEN
okt 302018
 

 

 

Der er flere beboere der har spurgt hvornår referat fra beboermødet i september kommer på hjemmesiden.

Maria Buchardt svarer :Vi i bestyrelsen er også rigtige kede af at vi ikke har kunne sende referatet ud endnu. Men det skal godkendes af beboermødes ordfører og det er det ikke blevet endnu på trods af at vi har rykket flere gange.

 
Ny spændene foto serie. 

Hvis du går ind på fanebladet FOTO  kan du se en hel del gamle billeder, med lidt tekst til, de er fotograferet af tidligere bestyrelsesmedlem Aage Andkjær, billederne er taget på dias og derefter overført til det digital-element, så derfor har billederne desværre mistet en del af deres farver. Hvis der er nogen der syntes de har set billederne før, så er det nok fordi Aage Andkjær og Hans Klementsen tidligere har holdt lysbilledshow med samme billeder i det gamle vaskeri og senere i Bjælken. 

 

 

             

 

Der er aktivitetskalender for 2018, fra festudvalget. kan ses under fanebladet Festudvalget

 

Afdelingsbestyrelsen har åbent hver anden tirsdag på kontoret, åbningstider og datoer er lagt ind under fanebladet Afdelingen.

 

Når bestyrelsen ved hvad der skal ske med de lokaler Dagli’Brugsen benyttede, vil det blive meddelt her på siden.

 

 

 

 

 

 Posted by at 06:02

Flag til store begivenheder

 Aktuelt  Kommentarer lukket til Flag til store begivenheder
jun 272018
 

Vi har en flot flagstang med tilhørende vimpel og flag.
Vimplen kan ved store begivenheder, så som konfirmationer, bryllupper, kobber, sølv og guld bryllupper m.m. og runde fødselsdage udskiftes med Dannebrog.
Dette gøres ved at man henvender sig til vores flagmester Preben Liliendal, Bjælkevangen 70, dette skal gerne gøres i god tid.

 Posted by at 10:18

Info til dokumenter

 Information  Kommentarer lukket til Info til dokumenter
okt 162017
 

 

Diverse tegninger er anbragt under punktet                     Råderet i afdeling 39

I råderetskatalog kan man læse hvad man må og ikke må gøre uden ansøgning, anmeldse med mere. Er man i tvivl så spørg på afdelingskontoret.

 

Det er meget vigtigt at læse Lokalplanskrav der gælder for bebyggelsen, kan læses herunder:

uddrag-lokalplan-224-hjortekaer-nord-r1

hvis man vil bygge skur, overdækning eller på anden måde ændre boligen.

 

Har man spørgsmål, eller er der tegninger man mangler, kan man henvende sig i kontortiden

på afdelings kontoret.

 

Hvis du klikker på dokumenter, så kan du downloade ansøgninger, vejledninger m.m. samt meddelelser og nyhedsbreve fra foreningen.

Når du er inde på siden, så klikker du bare på linket og trykker derefter på ‘download’. Så downloades dokumentet, og du kan selv printe det ud.

Er du på en PC kan du holde Ctrl tasten nede imens du trykker kort på p dette vil give print.

Hvis du er på en mac kan du holde command nede imens du trykker kort på p dette vil også give print.

 Posted by at 14:41

Du kan selv skrive dokumenter ud fra aab39.dk

 Information  Kommentarer lukket til Du kan selv skrive dokumenter ud fra aab39.dk
sep 162017
 

Hvis du klikker på dokumenter, så kan du downloade ansøgninger, vejledninger mv. samt meddelelser og nyhedsbreve fra foreningen.

Når du er inde på siden, så klikker du bare på linket og trykker derefter på ‘download’. Så downloades dokumentet, og du kan selv printe det ud.

Er du på en PC kan du prøve ar holde Ctrl nede imens du trykker på dette vil give print.

Hvis du er på mac kan du holde command nede imens du trykker på p dette skulle også give print.

Læs om afkøling af din fjernvarme

 Fjernvarme  Kommentarer lukket til Læs om afkøling af din fjernvarme
apr 172012
 

E.On har udgivet en brochure om bedre udnyttelse af fjernvarmen, og hvad beboerne selv kan gøre for at forbedre afkølingen. Afkølingen er vigtig, for den fortæller, hvor meget varme, du udnytter, og hvor meget varme der går til spilde.

Læs her: EON afkoelingsbrochure.

Energiaftale åbner for billigere varme i aab39

 Fjernvarme, Varme  Kommentarer lukket til Energiaftale åbner for billigere varme i aab39
apr 022012
 

Der er hjælp på vej til de nødlidende barmarksværker. Det er sådan et, der varmer vores afdeling op. I den energiaftale, som regeringen for nylig har indgået med en række af Folketingets partier, hedder det:

For at hjælpe de mindre, nødlidende barmarksværker, der kæmper med høje varmepriser, gennemføres ændring af reglerne, således at de 35 kraftvarmeværker med de højeste varmepriser ved dispensationsansøgning kan få lov til at installere en maksimalt 1 MW biomassefyret kedel til ren varmeproduktion.

Der åbnes altså for, at barmarksværkerne kan få lov at fyre med biomasse og, ikke som nu, er tvunget til at aftage den dyrere naturgas.

Hele energiaftalen kan læses her: Energiaftale 2012-2020

mar 212012
 

Ingeniør- og rådgivningsfirmaet Rambøll har lavet en rapport om ‘Små, dyre naturgasfyrede fjernvarmeværker’, som varmeudvalget anbefaler interesserede beboere at læse. På side 77 i rapporten er der et afsnit om aab39 og vores varme-situation.

Rapporten kan hentes her: Rambøll-rapport: Små, dyre naturgasfyrede fjernvarmeværker

feb 082012
 

– Vi har Danmarks dyreste fjernvarmepris. Ifølge Energitilsynet betaler vi fem gange så meget for fjernvarme, som den billigste fjernvarmekunde betaler for et tilsvarende hus.

Det siger Hans Klementsen til lokalavisen Det grønne Område, som er begyndt at interessere sig for de tårnhøje fjernvarmepriser i vores afdeling. Og det har åbenbart haft effekt, for borgmester Søren P. Rasmussen har ifølge avisen valgt at tage sagen op i Økonomiudvalget:

– Jeg er flere gange blevet kontaktet af borgere, der har kunnet berette om astronomiske varmeregninger. Ikke bare i Elementbyen, men også i Lundtofteparken og på Frederiksdalsvej, som også får varme fra E.ON, siger Søren P. Rasmussen, som vil kontakte politikerne på Christiansborg for at få dem til at se nærmere på E.Ons priser.