Læs om afkøling af din fjernvarme

 Fjernvarme  Kommentarer lukket til Læs om afkøling af din fjernvarme
apr 172012
 

E.On har udgivet en brochure om bedre udnyttelse af fjernvarmen, og hvad beboerne selv kan gøre for at forbedre afkølingen. Afkølingen er vigtig, for den fortæller, hvor meget varme, du udnytter, og hvor meget varme der går til spilde.

Læs her: EON afkoelingsbrochure.

dec 242011
 

Hvordan skal vores boliger opvarmes i fremtiden? Hvad er årsagerne, og hvilke løsninger er der på problemerne med varmetab og ineffektiv energiudnyttelse? Kort sagt – hvilken fjernvarme-strategi anbefaler afdelingens varmeudvalg, at aab39 følger de næste par år?

Der er følgende fire punkter i strategien:

  1. Kontrakten med E.ON skal opsiges.
  2. Fjernvarme fra DTU-HF / Vestforbrænding ser ud til at være den mest realistiske og økonomisk attraktive løsning.
  3. Omkostningerne ved for lav nedkøling står ikke mål med omkostninger til forbedringstiltag.
  4. Varmeudvalgets arbejde er sat i bero, ind til der foreligger an afklaring omkring kommunens strategi og måske krav om fjernvarme i området.
dec 012011
 

Den faste del af regningen for danske fjernvarmekunder er hos mange værker så høj, at det ikke kan betale sig for danskerne at isolere og forbedre deres boliger, så de bliver mere energivenlige. Det skriver TV2.dk på baggrund af tal fra Dansk Byggeri og Det økologiske Råd.

Ifølge Dansk Byggeri er årsagen bl.a., at værkerne pga. svingende energipriser er tilbøjelige til at have en høj fast pris for at sikre en stabil indtægt.

I vores afdeling, i aab39, synes det dog at være beboernes interesse for at installere brændeovne, som får E.On til at lægge en stadig større del af afgiften over på det faste ‘abonnement’.

nov 242011
 

Når E.On sender brev ud til beboerne i afdelingen om, at priserne på fjernvarme sænkes, så er det en sandhed med modifikationer. E.On sænker prisen på den variable afgift, men hæver prisen på ‘abonnementet’. Det er i direkte modstrid med Energiministeriets krav om afgiftsmodeller, der skaber incitament til at spare på varmen.

Størstedelen af den samlede afgift skal afregnes variabelt, altså efter den individuelle kundes reelle forbrug, fortæller Jørgen Madsen fra afdelingens varmeudvalg. Justeringen af afgifterne favoriserer brugen af E.On som varmeleverandør og resulterer i lidt lavere varmeomkostninger for de beboere, der udelukkende bruger E.On som leverandør. Men beboere der anvender alternative energikilder som f.eks. brændeovn, kommer til at betale regningen.

– Det er min vurdering, at E.On foretager denne justering af afgifterne for at modvirke indtægtstab som følge af en fortsat stigning i anvendelsen af alternative energikilder blandt beboerne i afdeling 39, siger Jørgen Madsen. Madsen har analyseret tallene og kan dokumentere, at der faktisk er tale om en minimal sænkning af priserne, og at sænkningen fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem de tre typer af huse i afdelingen.

Men det er altså en sænkning, der kun kommer brugerne af E.Ons fjernvarme til gode, mens brændeovnsejerne vil opleve en stigning i priserne. Desuden er prisreduktionen langt fra tilstrækkelig, siger Jørgen Madsen, der mener, at priserne skal ned på 2008-niveau, før der er noget interessant at skrive hjem om. Og E.On’s nyeste træk er endelig i direkte modstrid med Energiministeriets krav om at lægge vægten på de variable afgifter.

nov 232011
 

Utilfredse kunder hos E.on – herunder os fra aab39 i Hjortekær – mødtes 1. november i Skævinge. Det kom der bl.a. en pressemeddelelse ud af:

“Nu er vi ved at få nok. Det kan ikke være rigtigt, at ingen griber ind over for E.ON’s forretningsmetoder og E.ON’s monopol på varme­forsyningen. Forbrugernes stavnsbinding til E.ON må ophøre og forbrugernes rettigheder må i det hele taget sikres.”

Læs hele pressemeddelelsen her: {filelink=17}

nov 232011
 

– Forskellen på den dyreste og den billigste fjernvarme er alt for stor, og det er helt urimeligt. Specielt fordi der findes en politisk løsning på problemet, siger Kim Mortensen, der er direktør for fjernvarmeværkernes brancheorganisation, Dansk Fjernvarme.

Martin Lidegaard, der er ny energiminister, erkender der er et problem, og at situationen er uholdbar. Læs mere her

nov 232011
 

Alle husstande i aab39 fik for nylig et brev fra vore venner i energiselskabet E.on. I brevet lovede selskabet sænkning af priserne. Jørgen Madsen fra afdelingens varmeudvalg har kigget nærmere på tallene og kan fortælle, at der faktisk er tale om en mindre reduktion, og at reduktionen fordeler sig nogenlunde ligeligt for alle typer af huse i afdelingen.

At prisreduktionen langt fra er nok, det er imidlertid klart. Priserne skal ned på niveauet for 2008, mener Jørgen Madsen. Redaktøren kan tilføje, at husstande, der har slukket helt for E.on’s fjernvarme og kun bruger f.eks. brændeovn, næppe vil mærke til noget prisfald. Derimod kommer de til at betale lidt dyrere for det varme vand, som er det eneste produkt, mange af brændeovnsejerne aftager fra E.on. Til en pris af 700-800 kr. om måneden.

Jørgen Madsen har regnet på forskellige nøgletal. Se nærmere her: {filelink=16}

 

sep 152011
 

Slagslunde Fjernvarmelaug har bearbejdet tal fra Energitilsynet. Af tallene fremgår det sort på hvidt, at vi i aab39 betaler den højeste pris i landet for vores fjernvame, og at EON er en exceptionelt dyr fjernvarmeleverandør:

E.ON indtager nu ikke alene førstepladsen, men også anden- og trediepladsen. Derudover har E.ON fem af de ti dyreste værker i Danmark – ud af ialt 453. Hvor E.ON vil have 39.955 kr. om året for et 130 kvm. hus i Hjortekær med et forbrug på 65,16 GJ, kan man i Ishøj nøjes med at betale 7.333 kr. om året for det samme hus med det samme forbrug.

Secured for spam by MLW and Associates, LLP's Super CAPTCHASecured by Super-CAPTCHA Developed by Goldsboro Web Development..